نرم افزار CRM ایده آل - درخواست دمو نرم افزار CRM ایده آل

لینک دوطرفه نرم افزار CRM ایده آل با سیستم های مالی

  • صفحه اصلی
  • لینک دوطرفه نرم افزار CRM ایده آل با سیستم های مالی
  • لینک نرم افزار CRM ایده آل با نرم افزار نوآوران نوآوران
  • لینک نرم افزار CRM ایده آل با نرم افزار تراز سامانه تراز سامانه
  • لینک نرم افزار CRM ایده آل با نرم افزار سپیدز سپیدز
  • لینک نرم افزار CRM ایده آل با نرم افزار سپیدار سپیدار
  • لینک نرم افزار CRM ایده آل با سایر سیستم ها
  • لینک نرم افزار CRM ایده آل با نرم افزار هلو هلو
  • لینک نرم افزار CRM ایده آل با نرم افزار پیوست پیوست
  • لینک نرم افزار CRM ایده آل با نرم افزار شایگان شایگان
سیستم های مالی لینک با CRM ایده آل

یکی از دغدغه های اصلی مدیران کسب و کار ها، جلوگیری از عملکرد جزیره ای نرم افزار ها و تداخل و دوباره کاری در واحد های مختلف سازمان می باشد. زمانی که نرم افزار های یک سازمان با یکدیگر لینک نباشند و برای تکمیل فرآیند کاری نیاز به ثبت اطلاعات تکراری در دو سیستم و دوباره کاری باشد، علاوه بر اینکه باعث هدر رفتن زمان کارشناسان می شود، درصد خطای نیروی انسانی نیز افزایش می یابد.

مهم ترین ارتباط بین نرم افزار ها در یک سازمان، لینک بین نرم افزار CRM و نرم افزار مالی می باشد.

برای اینکه کارشناسان و مدیران فروش بتوانند در CRM از قابلیت های مالی استفاده کنند، گزارش های فروش بگیرند و درجریان مانده حساب مشتری باشند باید صدور پیش فاکتور و فاکتور، و همیچنین ثبت دریافتی ها و پرداختی ها را در CRM انجام دهند.
از طرفی واحد مالی جهت تکمیل پروسه مالی نیاز به ثبت فاکتور ها و پرداختی و دریافتی ها در سیستم مالی دارد.
درصورتی که این دو سیستم باهم لینک نباشند، دوباره کاری و خطای انسانی روز به روز افزایش می یابد و بهره وری مجموعه کاهش می یابد.

 مزیت CRM ایده آل مزیت CRM ایده آل

نرم افزار CRM ایده آل برای ایجاد یکپارچگی در کسب و کار شما و جلوگیری از دوباره کاری و هدر رفت زمان کارشناسان، ماژول لینک با سیستم های مالی را طراحی کرده است.
لینک دو طرفه که شما بتوانید اطلاعات را از CRM به سیستم مالی و یا از سیستم مالی به CRM انتقال دهید.
در این لینک، اطلاعات مشتریان، اطلاعات محصولات، پیش فاکتور ها، فاکتور های فروش، فاکتور های خرید، دریافت و پرداخت، موجودی محصولات و لیست قیمت ها قابل انتقال می باشد و کاملا توسط شما و طبق چرخه های کاری مجموعه شما قابل مدیریت می باشد.

به عنوان مثال به عنوان مثال

به عنوان مثال در مجموعه شما کارشناسان فروش پس از انجام مذاکرات با مشتریان قصد صدور پیش فاکتور را دارند. هنگام درج کالا در پیش فاکتور، موجودی و قیمت کالا از سیستم مالی خوانده می شود و پس از تایید پیش فاکتور می تواند به فاکتور تبدیل و به سیستم مالی انتقال پیدا کند. مانده حساب مشتریان نیز در لحظه براساس مانده حساب مشتریان در سیستم مالی قابل مشاهده می باشد. به این ترتیب کارشناسان فروش به صورت مستقل و بدون وابستگی به واحد مالی می توانند در جریان مانده حساب مشتریان باشند.

     هر زمان که بخواهید می توانید با نسخه دموی نرم افزار CRM ابری ایده آل کار کنید تا به شکل ملموس تر با سیستم آشنا شوید و از ماژول ها و قابلیت های این نسخه نرم افزار crm رایگان استفاده کنید. نسخه دموی رایگان crm ابری که ما در اختیار شما قرار می دهیم بدون محدودیت و شامل کلیه ماژول های سیستم crm می باشد و شما می توانید به مدت دو هفته با این نسخه دمو کار کنید. همچنین می توانید درخواست یک جلسه دموی حضوری داشته باشید تا در محل کسب و کار شما با هم نرم افزار crm ایده آل را بررسی کنیم و متناسب با کسب و کار خودتان و درخواست هایی که دارید نرم افزار crm پرزنت و توضیح داده شود و پس از مقایسه نرم افزار های crm بهترین نرم افزار crm را انتخاب نمایید.