رشد استقبال شرکت های ایرانی

رشد استقبال شرکت های ایرانی

نویسنده: CRM ایده آل

رشد استقبال شرکت های ایرانی


گزارش رسمی ارائه شده از گوگل در مورد رشد استفاده از نرم افزار crm در میان شرکت های ایرانی در سال های اخیر

????? ??? ???? ????? ??? ?? ??? ???? ???? ?? ??? ??????? ?? ??? ????? CRM ?? ???? ???? ??? ??????

?? ??? ??? ???? ??? ????? ? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?? ? ?????? ????? ??? ??? ????? CRM ?? ????? ?? ??????.

?????? ?? ????? ? ???? ?? ?????? ?????? ??? ?????? ? ???????? ??? ???? ?? ????? ?? ??????.

 

CRM???? ?? 

نظرات

  1. user-icon

    Giancarla1394/05/19

    Awesome you should think of soeihtmng like that

نظرات و پیشنهادات