کاربر پسند ترین نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری در ایران, crm, برنامه crm, مدیریت, ارتباط, مشتری, اطلاعات مشتری, ارتباط با مشتری, بانک اطلاعاتی مشتری, مشتری یابی, فروش مدرن, فروش با برنامه, بازاریابی و فروش, مدیریت بازاریاب, برنامه بازاریابی, بازاریابی, نرم افزار بازاریابی, نرم افزار, نرم افزار ایده آل, برنامه ایده آل, crmایده آل, crm ایده آل, Ideal crm, Customer RelationShip Management, crm چیست, what's crm, crm information, crm definition, crm benefit, مزایای crm, سی آر ام, پرسنل فروش, مدیریت فروش ,نرم افزار crm,برنامه crm,نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری,crm,CRM Features,نرم افزار CRM ایده آل

جایگاه گزارشات در هر کسب و کار و CRM

جایگاه گزارشات در هر کسب و کار و CRM

نویسنده: CRM ایده آل

جایگاه گزارشات در هر کسب و کار و CRM


اگر ما اینگونه فرض کنیم که ثبت و جمع آوری اطلاعات مشتریان بدون نرم افزار فروش به طور صحیح صورت گیرد، با توجه به اینکه این اطلاعات خام هستند و به صورت یکپارچه در چرخه کاری فروش قرار نگرفتند و وضعیت های مشخصی ندارند، گزارش های مناسبی از عملکرد فروش به شما نمی دهند. مگر اینکه این اطلاعات به صورت منظم آنالیز شوند که این موضوع با نرم افزار CRM ایده آل قابل اجرا می باشد.

اگر ما اينگونه فرض کنيم که ثبت و جمع آوري اطلاعات مشتريان بدون نرم افزار فروش به طور صحيح صورت گيرد، با توجه به اينکه اين اطلاعات خام هستند و به صورت يکپارچه در چرخه کاري فروش قرار نگرفتند و وضعيت هاي مشخصي ندارند، گزارش هاي مناسبي از عملکرد فروش به شما نمي دهند. مگر اينکه اين اطلاعات به صورت منظم آناليز شوند که اين موضوع با نرم افزار CRM ايده آل قابل اجرا مي باشد. بخش زيادي از اهميت گزارشات برمي گردد به پاسخ به سوالاتي که دستيابي به آن ها براي هر کسب و کاري داراي ارزش مي باشد. پيش بيني مقدار فروش فصلي، تعيين وضعيت پيشرفت ها، متوسط چرخه فروش در بازه هاي زماني، تعيين مشتريان در حرکت به سمت فروش بيشتر، از موضوعاتي هستند که دستيابي به پاسخ آن ها براي هر کسب و کاري با ارزش مي باشد و بخش زيادي از اهميت گزارشات نرم افزار CRM در پاسخ به اين مسائل مي باشد.

گزارشاتنرم افزار CRM ايده آل به طور معمول به چهار بخش دسته بندي مي شوند:

* آناليز بازار هدف

فيدبک گيري از کليه راه هاي ارتباطي و روش هاي تبليغاتي که براي آنها زمان و پول هزينه صرف شده

مقايسه و رصد مشتريان در گروه هاي مختلف و ارزيابي و سنجش ميزان خريد احتمالي آنها با توجه به گزارش هاي موجود از فروش هاي مشابه پيشين

 

* سنجش عملکرد پرسنل

گزارش فعاليت روزانه پرسنل در ارتباط با مشتريان مختلف

رصد وضعيت مشتريان هر بازارياب در مراحل مختلف چرخه کاري

مقايسه ميزان فروش بازارياب نسبت به خود و همکاران در بازه هاي زماني متنوع

 

* فروش و مشتريان

امکان مقايسه ميزان بازاريابي و با ميزان فروش نهايي

بدست آوردن کالاي اتکايي بازارياب و سنجش ميزان سود آوري آن

گزرشات ريالي و تعدادي فروش بر اساس فيلترينگ دلخواه

 

·         خدمات پس از فروش

نمايش ميزان پيگيري موثر امور هر مشتري بالفعل

محاسبه بازگشت هزينه با توجه به نحوه عملکرد در خدمات

سنجش رضايت و ميزان کسب جذب مشتري جديد از طريق معرفي مشتريان بالفعل

نظرات

  1. برای این خبر نظری ثبت نشده است.

نظرات و پیشنهادات