جایگاه گزارشات در هر کسب و کار

جایگاه گزارشات در هر کسب و کار

نویسنده: CRM ایده آل

جایگاه گزارشات در هر کسب و کار


گزارشات در هر کسب و کاری دارای چه جایگاهی هستند و شما برای با چه ابزار و نرم افزار هایی قادر به ساخت یا دریافت آنها می باشید؟

اگر ما اينگونه فرض کنيم که ثبت و جمع آوري اطلاعات مشتريان بدون نرم افزار فروش به طور صحيح صورت گيرد، با توجه به اينکه اين اطلاعات خام هستند و به صورت يکپارچه در چرخه کاري فروش قرار نگرفتند و وضعيت هاي مشخصي ندارند، گزارش هاي مناسبي از عملکرد فروش به شما نمي دهند. مگر اينکه اين اطلاعات به صورت منظم آناليز شوند که اين موضوع با CRM ايده آل قابل اجرا مي باشد. بخش زيادي از اهميت گزارشات برمي گردد به پاسخ به سوالاتي که دستيابي به آن ها براي هر کسب و کاري قابل ارزش مي باشد. پيش بيني مقدار فروش فصلي، تعين وضعيت پيشرفت ها، متوسط چرخه فروش در بازه هاي زماني، تعين مشتريان در حرکت به سمت فروش بيشتر، از موضوعاتي هستند که دستيابي به پاسخ آن ها براي هر کسب و کاري با ارزش مي باشد و بخش زيادي از اهميت گزارشات CRM در پاسخ به اين مسائل مي باشد.

گزارشات CRM ايده آل به طور معمول به چهار بخش دسته بندي مي شوند:

1.       آناليز بازار هدف

2.       ارتباطات

3.       فروش و مشتريان

4.       خدمات پس از فروش 

نظرات

  1. برای این خبر نظری ثبت نشده است.

نظرات و پیشنهادات