تازه ها

حضور در نمایشگاه بین المللی تبلیغات بازاریابی و صنایع وابسته

حضور در نمایشگاه بین المللی تبلیغات بازاریابی و صنایع وابسته

حضور فعال تیم فروش و مشاوره crm ایده آل در نمایشگاه بین المللی تبلیغات بازاریابی و صنایع وابسته ادامه...

1394/10/07

نمایشگاه ها

اطلاع رسانی حضور در نمایشگاه ایپاس 1394

اطلاع رسانی حضور در نمایشگاه ایپاس 1394

حضور فعال تیم مشاوره و فروش نرم افزار CRM ایده آل در چهاردهمین نمایشگاه ایپاس 13لغایت 16 مهر ماه 94 ساعت 9الی 18ادامه...

1394/06/07

نمایشگاه ها

اطلاع رسانی حضور در نمایشگاه تجهیزات پزشکی 94

اطلاع رسانی حضور در نمایشگاه تجهیزات پزشکی 94

حضور فعال تیم مشاوره و فروش نرم افزار CRM ایده آل در هجدهمین نمایشگاه تجهیزات پزشکی - ایران هلث 26لغایت29اردیبهشت94 ادامه...

1394/02/22

نمایشگاه ها