یازدهمین نمایشگاه بین المللی تبلیغات و بازاریابی و صنایع وابسته

یازدهمین نمایشگاه بین المللی تبلیغات و بازاریابی و صنایع وابسته

نویسنده: CRM ایده آل

یازدهمین نمایشگاه بین المللی تبلیغات و بازاریابی و صنایع وابسته


crmایده آل پیشاپیش مقدم کلیه سروران و بازدید کنندگان را در یازدهمین نمایشگاه بین المللی تبلیغات و بازاریابی و صنایع وابسته تهران در سال 1393 گرامی می دارد

???? ?? ??? ? ???? ?? ???????? ???????? ??? ?????? ??????? ? ????????? ? ????? ?????? ????? ?? ??? 1393

?? ?????? ??? ??????????

نظرات

  1. برای این نمایشگاه نظری ثبت نشده است.

نظرات و پیشنهادات