مدیریت,ارتباط, مشتری,اطلاعات مشتری,ارتباط با مشتری,بانک اطلاعاتی مشتری,نمایشگاه ها,حضور crm ایده آل در نمایشگاه ها,نمایشگاه بین المللی,نرم افزار crm,برنامه crm,نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری,crm,CRM Features,نرم افزار CRM ایده آل

نمایشگاه ها

 نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها تهران

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها تهران

crmایده آل پیشاپیش مقدم کلیه سروران و بازدید کنندگان را در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها تهران در سال 1391 گرامی می داردادامه...

1394/02/17

حضور نرم افزار CRM در نمایشگاه های سال 1391

هجدهمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک و کامپیوتر الکامپ  تهران

هجدهمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک و کامپیوتر الکامپ تهران

crmایده آل پیشاپیش مقدم کلیه سروران و بازدید کنندگان را درهجدهمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک و کامپیوتر الکامپ تهران در سال 1391 گرامی می داردادامه...

1394/02/17

حضور نرم افزار CRM در نمایشگاه های سال 1391

 نوزدهمین  نمایشگاه بین المللی اتوکامپ  اصفهان

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی اتوکامپ اصفهان

crmایده آل پیشاپیش مقدم کلیه سروران و بازدید کنندگان را در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی اتوکامپ اصفهان در سال 1391 گرامی می داردادامه...

1394/02/17

حضور نرم افزار CRM در نمایشگاه های سال 1391